Masz pytania? Zadzwoń: +48 (94) 307 00 91
KONTAKT
telefon/fax:
+48 (94) 307 00 91

Instalacje Fotowoltaiczne

Instalacje Fotowoltaiczne

 
Instalacje fotowoltaiczne, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi obecnie spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.                      
Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.
 
8 mld złotych – tyle wynosi pula środków przeznaczonych do wykorzystania w tym działaniu. Muszą one jednak zostać zainwestowane jeszcze w tym roku i część z nich już została pokryta poprzez złożone dotychczas wnioski, a ze względu na wysoki zwrot inwestycji, który umożliwia uzyskiwanie dodatkowych dochodów dla partycypujących osób oraz niewielki nakład finansowy jest to bardzo ciekawa propozycja, którą chcieliśmy jak najszybciej zaprezentować mieszkańcom poszczególnych miast i gmin.
 
Przygotowywana ustawa o odnawialnych źródłach energii gwarantować będzie przez pierwszych 15 lat sprzedaż elektryczności po preferencyjnych cenach 1,10 lub 1,15zł/kWh zależnie od lokalizacji paneli, a ich budowa dla  właścicieli mikro instalacji do 40 kW będzie odbywała się na zasadach uproszczonych, tj. bez konieczności posiadania pozwolenia na budowę, koncesji, etc.
 
 

 
 
 
Termin fotowoltaika (PV) łączy dwa słowa: „foto” w znaczeniu światło oraz „voltaic” w znaczeniu elektryczność. Technologie fotowoltaiczne stosowane są do przekształcania promieniowania słonecznego (światła) w elektryczność.
 
Do zamiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną stosowane są materiały półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem jest krzem. Jest to drugi co do ilości występujący pierwiastek na Ziemi. Prąd stały (DC) generowany jest przez działanie światła. Często stosuje się falowniki do przekształcania prądu stałego w częściej używany prąd zmienny (AC). 
 
 
 
 
   
DLA INSTYTUCJI
Bezpośrednią pochodną rozwoju gospodarczego jest wzrost zapotrzebowania na energię...
DLA TELEKOMUNIKACJI
ZGE Telecom jest wiodącym na świecie systemem odnawialnej energii dla telekomunikacji
LOGO Zielona Grupa Energetyczna Copyright © 2020 Zielona Grupa Energetyczna

Start    Produkty i Usługi   O firmie   Kontakt

Zielona Grupa Energetyczna - oświetlenie uliczne led, fotowoltaika, turbiny wiatrowe pionowe,
farmy wiatrowe, zasilanie dla telekomunikacji, ładowanie samochodów...